Schoolvakanties 2016 - 2017

De vakanties per regio en tijdvak

Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het schooljaar 2016-2017. Het Ministerie van OCW hanteert daarbij een indeling in drie verschillende regio's. Hoe deze regio's zijn ingedeelt, vindt u op de pagina Regio-indeling Schoolvakanties.

Niet voor MBO, HBO en Universiteit
De genoemde vakanties gelden voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. MBO-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.


Herfstvakantie 2016

Regio noord en midden:  15 oktober t/m 23 oktober 2016

Regio zuid: 22 oktober t/m 30 oktober 2016

Let op: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.


Kerstvakantie 2016 – 2017

Heel Nederland: 24 december 2016 t/m 8 januari 2017


Voorjaarsvakantie 2017

Regio noord: 18 februari t/m 26 februari 2017

Regio midden en zuid: 25 februari  t/m 5 maart 2017


Meivakantie 2017

Heel Nederland: 22 april t/m 30 april 2017

Let op: Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.


Zomervakantie 2017

Regio midden:  8 juli t/m 20 augustus 2017

Regio zuid: 15 juli t/m 27 augustus 2017

Regio noord: 22 juli t/m 3 september 2017

Tips Schoolvakanties 2016-2017