Bezness

Wat is bezness?

De term Bezness is een samentrekking van het Duitse woord 'Beziehung' (relatie) en het Engelse woord 'Business' (handel). De term heeft betrekking op de wijze waarop de waarop mannen in landen als Egypte, Tunesië, Marokko en Turkije relaties aangaan met Europese vrouwen. Bezness is een vorm van misdaad waar veel geld in omgaat en waarin de betrokken vrouwen uiteindelijk berooid en getraumatiseerd achterblijven.


Het ontstaan van Bezness

Beznezz is begin jaren '90 van de vorige eeuw 'ontdekt' door arme, vaak laaggeschoolde jongens in toeristische plaatsen als Luxor, die met hun charmes en wat Engelse woordjes indruk wisten te maken bij vaak wat oudere, vrijgezelle, welgestelde vrouwelijke toeristen. Sommige van deze dames trouwden met hun jonge minnaar. Veel van deze huwelijken liepen uiteindelijk op niets uit, maar gedurende de relatie investeerden de jongens geld dat de vrouw inbracht in onroerend goed.

Na het huwelijk bleef de vergaarde rijkdom vrijwel altijd in bezit van de man, omdat de wetgeving in deze landen meer rechten toekent aan mannen dan aan vrouwen. De mannen, nu veertigers en vijftigers, hebben met hun kapitaal en onroerend goed een enorm aanzien in de gemeenschap.

Jongens en mannen in toeristische steden en badplaatsen weten door deze voorbeelden ondertussen allemaal hoe interessant en lucratief het kan zijn om (een tijd) getrouwd te zijn met een westerse vrouw. In veel families is er wel een oom, neef of broer die op deze wijze zijn kapitaal heeft opgebouwd - of bezig is dit te doen. Ook de familie plukt daar vaak weer hun vruchten van. Vrienden, familieleden en kennissen zijn daarom ook niet te beroerd om een handje te helpen als hun zoon/broer/vriend beet heeft. Bezness is ondertussen big business.

Beznezz is inmiddels zo'n wijdverbreide activiteit, dat het al lang niet meer alleen maar gaat om alleen oudere, welgestelde vrouwen. Ook jonge, helemaal niet zo welgestelde vrouwen, worden benaderd: een westerse vrouw is voor veel jongens sowieso welgesteld. Daarnaast belooft een relatie met een Westerse vrouw naast geld ook een aantal andere voordelen: je hebt de mogelijkheid van een visum of verblijfsvergunning voor Europa, en je kunt een vrijstelling van de dienstplicht krijgen. En dan is er natuurlijk ook nog de seks.