Reisadvies ivm. coronavirus

Gevolgen coronavirus voor reizen naar het buitenland

Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor reizigers.

Ik ben in het buitenland. Moet ik nu terug naar Nederland?

Als u op dit moment al in het buitenland bent, houd dan de ontwikkelingen goed in de gaten. Veel landen nemen maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor vertrek uit dat land.

Omdat landen voor langere tijd ‘op slot gaan' wordt u aangeraden gebruik te maken van de vertrekmogelijkheden die er nog zijn. Samen met de reisbranche zoeken we naar mogelijkheden om Nederlandse reizigers, die dat willen, te laten terugkeren naar huis. Maak dan ook gebruik van de reismogelijkheden die de reisbranche biedt.

Bent u in een land waar vertrek niet meer mogelijk is, registreer u dan direct op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de overheid om gestrande Nederlandse reizigers te helpen.

Heeft u geen internet of heeft u hulp nodig bij de online registratie? Bel dan +31 247 247 247 (24 uur per dag, 7 dagen per week). NB. Vanwege drukte aan de telefoon kan de wachttijd oplopen.

Kunt u voorlopig niet vertrekken, zorg dan voor een veilig onderkomen, eventueel in overleg met uw reisorganisatie. Lees de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA).


Ik zit vast in het buitenland en kom niet meer weg, wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat u contact blijft opnemen met uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie en dat u gebruik maakt van de vertrekmogelijkheden die er nog zijn.

Mocht vertrek niet mogelijk zijn, registreer u dan direct op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de overheid om gestrande Nederlandse reizigers te helpen.

Heeft u geen internet of heeft u hulp nodig bij de online registratie? Bel dan +31 247 247 247 (24 uur per dag, 7 dagen per week). NB. Vanwege drukte aan de telefoon kan de wachttijd oplopen.

Zorg tot uw vertrek voor een passende oplossing voor verder verblijf in het buitenland, eventueel in overleg met uw reisorganisatie.

Wij zetten erop in dat de lokale overheden ervoor zorgen dat toeristen hun verblijf ter plekke veilig kunnen verlengen.


Gaat Buitenlandse Zaken mensen terughalen die niet meer weg kunnen?

Nederlanders die in het buitenland verblijven en willen vertrekken, wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen reisorganisatie en vervoerder, zoals de luchtvaartmaatschappij of busmaatschappij om te kijken naar de mogelijkheden om veilig terug te keren naar huis. Als die mogelijkheden er zijn maak daar dan ook gebruik van.

De luchtvaartmaatschappijen werken indien nodig samen met ambassades om uitzonderingen op verboden vertrek mogelijk te maken.

BijzondereBijstandBuitenland.nl is bedoeld om Nederlanders die in het buitenland gestrand zijn en zelf niet meer hun terugkeer kunnen organiseren vanwege de coronacrisis, te helpen naar huis terug te keren. Zie ook hierboven.


Ik ben gestrand in het buitenland, hoef ik nu niets meer te doen?

Via het platform BijzondereBijstandBuitenland.nl zetten de reisorganisaties en de overheid zich in om de Nederlanders die nu in het buitenland zijn gestrand zo snel mogelijk terug te laten keren. Er is geen garantie dat dit in alle gevallen op korte termijn zal lukken. Maak daarom gebruik van de bestaande mogelijkheden om te vertrekken als die er zijn. Blijf contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie en maak gebruik van de reismogelijkheden die de reisbranche biedt.


Ik heb mezelf geregistreerd via het platform Bijzondere Bijstand Buitenland, is dit mijn nieuwe vluchtreservering?

Nee, uw registratie is geen reservering of betaling. Dankzij uw registratie weten wij waar u zich bevindt. Samen met de reisbranche, luchtvaartmaatschappijen en reisverzekeraars proberen wij gezamenlijk een oplossing te vinden om u naar huis terug te laten keren. Nadat u zich geregistreerd heeft wordt er contact met u opgenomen om de gegevens te controleren. Er is geen garantie dat een terugvlucht via Bijzondere Bijstand Buiteland in alle gevallen op korte termijn zal lukken. Maak daarom gebruik van de bestaande mogelijkheden om te vertrekken als die er zijn. Blijf hiervoor in contact met uw luchtvaartmaatschappij en reisorganisatie.


Zit ik door mijn registratie vast aan de betaling van EUR 300 / 900?

Nee, dat is niet het geval. Pas wanneer u gebruik maakt van een vlucht in het kader van ‘Bijzondere Bijstand Buitenland' bent u de vaste eigen bijdrage verschuldigd (300 euro ‘binnen Europa' en 900 euro ‘buiten-Europa'). Deze bijdrage wordt achteraf via incasso verrekend. We adviseren u daarom – ook na registratie – te blijven zoeken naar mogelijkheden om zelfstandig naar huis te gaan. Onze inzet is om alle Nederlandse reizigers snel naar huis te laten keren, maar we kunnen geen garanties bieden. Over eventuele dekking binnen uw reisverzekering, neemt u contact op met uw reisverzekeraar.


Waarom geldt de kleurcode oranje voor de hele wereld?

De EU-landen hebben besloten om de mogelijkheid tot reizen naar het Schengengebied drastisch te beperken. Daarom adviseert Buitenlandse Zaken alle Nederlanders vanaf nu om niet meer naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is. Vakantiereizen naar het buitenland worden afgeraden.


Wat is de Schengenzone?

Nederland vormt met 25 andere Europese landen de Schengenzone. De Schengenlanden hebben daarom gezamenlijke afspraken over toegang tot deze Schengenzone.


Wat zijn ‘noodzakelijke' reizen?

U moet zelf de afweging maken of een reis noodzakelijk is. Iedereen met reisplannen wordt nu geadviseerd hier goed over na te denken. Vakantiereizen vallen onder niet-noodzakelijke reizen en worden dus afgeraden.

Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer'. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.


Wat betekent dit voor zakenreizen?

Advies aan zakenreizigers is om goed te overwegen of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is.

Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer'. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.


Kan ik binnen en buiten de Schengenzone nog reizen?

Dit advies om alleen noodzakelijke reizen te maken geldt voor de hele wereld, inclusief Schengenlanden. Dus ook een reis met de auto naar bijvoorbeeld Duitsland en België wordt afgeraden.


Tot wanneer geldt deze maatregel?

Deze gezamenlijke maatregel van de EU-landen is tijdelijk en duurt in eerste instantie tot 6 april aanstaande. Daarna wordt bekeken of de maatregel nog steeds nodig is.


Waarom gaan alle landen op oranje?

Het is beter dat Nederlanders nu niet naar het buitenland reizen.

Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en hebben al een oranje kleurcode. Dat heeft veel vervelende gevolgen voor reizigers. Andere landen zullen waarschijnlijk snel volgen met ingrijpende maatregelen om de besmetting met het virus in hun landen in te dammen. Daarom krijgen alle landen nu de kleurcode oranje. Dat betekent dus alleen reizen als het noodzakelijk is.


Wat betekent de wijziging voor de specifieke reisadviezen per land?

Als het gaat om Corona is de kleurcode van de kaart (oranje of rood) leidend. Voor veiligheidsrisico's –anders dan die met Corona samenhangen- kunt u in het specifieke reisadvies de rubriek Veiligheidsrisico's bekijken.


Hoe wordt de reiziger nu geïnformeerd?

Reisadviezen zullen wereldwijd nog steeds op hoofdlijnen actueel worden gehouden en land specifieke elementen, anders dan het coronavirus, blijven behouden.

Per land zullen ambassades via publieke kanalen (bijvoorbeeld via social media) blijven informeren over de beperkende maatregelen in het betreffende land. Het algemene reisadvies zal via alle kanalen van Buitenlandse zaken worden verspreid (ambassades, social mediakanalen, 24/7 Contact Centre).

Verblijft u in het buitenland? Meld u dan aan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan wordt u op de hoogte gehouden van de situatie ter plaatse.

Voor actuele informatie ten behoeve van een aantal landen die betrekking heeft op het coronavirus opgenomen kunt u terecht op deze pagina.


Heeft u hulp of informatie nodig?

Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met het ministerie van Buitenlandse Zaken:

  • Telefonisch via +31 247 247 247 (Let op: het is erg druk aan de telefoon. De wachttijd kan flink oplopen)
  • Via Twitter op @24/7BZ

Volg de sociale media van de Nederlandse ambassades in het buitenland (met name Facebook en Twitter)


Ik zit vast in het buitenland en mijn medicijnen raken op, hoe kan ik aan nieuwe medicijnen komen?

De situatie en aanpak van het virus verschillen per land en kunnen snel veranderen. Ook kunnen de medische voorzieningen in andere landen afwijken van die in Nederland.

Patiënten dienen hun huisarts in Nederland te vragen om een medische verklaring zodat zij lokaal in het buitenland via apotheken of noodhulp bij ziekenhuizen hun medicatie kunnen krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen mogelijkheden dit te regelen.


Reisrechten

Welke rechten heeft u als uw vakantie niet kan doorgaan door corona? Dit hangt af van wat u precies heeft geboekt: een pakketreis, een los ticket of een losse accommodatie. Lees meer over uw reisrechten bij het coronavirus op de website van ACM ConsuWijzer.